כל תינוק שבא לעולם הוא אושר גדול. כל הליך פונדקאות שמצליח, מרחיב את מעגל האושר.

כל מי שבוחר לעבור את המסע עם עמותת אושרי (ע"ר) , מאפשר לקדם את הליך הפונדקאות ולהגשים את החלום להורות עבורו ועבור הורים מיועדים נוספים. וכך, ככל שבעמותת אושרי (ע"ר) יתקיימו יותר הליכי פונדקאות, כך נוכל יחד להרחיב את מעגל האושר בישראל וכולנו יחד- הורים מיועדים, פונדקאיות ובני משפחותיהן, אנשי העמותה ותורמים נהיה שותפים להגשמת החלום ליצירת חיים חדשים.

אתר זה הינו לצרכי שיווק ותדמית בלבד.
בכל מקרה בו נעשה שימוש באתר, לרבות לצרכי קבלת מידע ו/או סיוע כלכלי, המידע המחייב יהיה המידע המופיע בתקנוני העמותה, בנהליה ובהסכמי ההתקשרות של העמותה בלבד.
עמותת אושרי (ע"ר) שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנונה ונהליה, לרבות אך לא רק הקריטריונים לסיוע, מסלולי הסיוע, היקף הסיוע, ומסמכי ההתקשרות, וזאת ללא הודעה מוקדמת.
.ט.ל.ח.
דילוג לתוכן