כל תינוק שבא לעולם הוא אושר גדול. כל תהליך פונדקאות שמצליח מרחיב את מעגל האושר. כל מי שבוחר לעבור תהליך פונדקאות באושרי תורם למעגל האושר, מעבר למעגל האושר האישי שלו כי בכל תהליך פונדקאות באושרי, הכסף מאפשר לקדם תהליכי פונדקאות עבור הורים מיועדים שאין באפשרותם את היכולת לממן את התהליך במלואו. וכך, ככל שבעמותת אושרי (ע"ר) יהיו יותר תהליכי פונדקאות, כך יורחב מעגל האושר בעולם. ולכולם – להורים המיועדים, לפונדקאיות ולבני משפחותיהן לאנשי העמותה ולתורמים לה לכולם יהיה חלק בכך.


אתר זה הינו לצרכי שיווק ותדמית בלבד.
בכל מקרה בו נעשה שימוש באתר, לרבות לצרכי קבלת מידע ו/או סיוע כלכלי, המידע המחייב יהיה המידע המופיע בתקנוני העמותה, בנהליה ובהסכמי ההתקשרות של העמותה בלבד.
עמותת אושרי (ע"ר) שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנונה ונהליה, לרבות אך לא רק הקריטריונים לסיוע, מסלולי הסיוע, היקף הסיוע, ומסמכי ההתקשרות, וזאת ללא הודעה מוקדמת.
.ט.ל.ח.
דילוג לתוכן