אני יכולה להיות פונדקאית?

ישנם תנאים מקדימים להיות אם נושאת (פונדקאית). להלן עיקרי הקריטריונים על פי הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים:

 • תושבות: הפונדקאית היא תושבת ישראל
 • גיל: בעת אישור ההסכם מלאו לה 22 שנים וטרם מלאו לה 39 שנים
 • הפונדקאית הרתה וילדה בעבר שלא כפונדקאית, והילדים שילדה לא הוצאו ממשמורתה בהתאם לכל דין.
 • הפונדקאית לא הייתה פונדקאית יותר מפעמיים ולא ילדה כפונדקאית יותר מלידה אחת, כלומר, לא יאושר הסכם עם פונדקאית באחד משלושת המצבים הבאים:
  1. שני ההליכים הסתיימו בלידה.
  2. אחד מההליכים הסתיים בלידה והשני במיצוי 6 הפקדות. 
  3. שני ההליכים מוצו ובכל אחד בוצעו 6 הפקדות.
 • מצבה הבריאותי של הפונדקאית תקין, היא עברה עד 4 לידות, שהיו ללא סיבוכים ובמועד, הילודים היו במשקל לידה תקין לגיל ההיריון ולא התרחשו סיבוכים רפואיים משמעותיים במהלך ההיריון והלידה. 
 • בשלב הגשת הבקשה המלאה, חלף זמן מהלידה האחרונה:
  1. לידה וגינלית – חלפה לפחות שנה (תחילת ביצוע בדיקות / איסוף מסמכים לא לפני שחלפו 11 חודשים מהלידה)
  2. ניתוח קיסרי – חלפה לפחות שנה וחצי (תחילת ביצוע בדיקות / איסוף מסמכים לא לפני שחלפו 15 חודשים מהניתוח הקיסרי)
 • הפונדקאית אינה קרובת משפחה של אחד ההורים המיועדים.  
 • כל הבדיקות הרפואיות תקינות על פי דרישת הוועדה. 
 • הפונדקאית מחוסנת מפני קורונה על פי הגדרת משרד הבריאות.
 • הבדיקות  הרפואיות של בן / בת זוגה של הפונדקאית תקינות.

***  יש לציין כי מדובר בתמצות עיקרי התנאים מתוך אתר משרד הבריאות של הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים.
למידע המלא ניתן להיכנס לאתר: לחצו כאן  

דילוג לתוכן