אני יכולה להיות פונדקאית?

ישנם תנאים מקדימים להיות אם נושאת (פונדקאית).להלן עיקרי הקריטריונים על פי הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים:

 • גיל האם הנושאת לא יעלה על 38 שנים בעת הגשת המסמכים ולא יהיה פחות מ- 22 שנים.
 • תושבת ישראל.
 • האם הנושאת רשאית לעבור עד 2 הליכים לנשיאת עוברים.
 • האם הנושאת אינה רשאית לעבור הליך נשיאת עוברים שלישי אם שני הליכי נשיאת עוברים קודמים הסתיימו באחד משלושת המצבים המנויים להלן:
  א. שני הליכים הסתיימו בלידה
  ב. אחד מההליכים הסתיים בלידה והשני במיצוי 6 החזרות
  ג. שני ההליכים מוצו ובכל אחד בוצעו 6 החזרות
 • האם הנושאת אינה קרובת משפחה של אחד מן ההורים המיועדים, סעיף 2(3) (ב) לחוק.
 • המועמדת לאם הנושאת היא בת דתה של האם המיועדת, סעיף 2(5) לחוק.
 • מצבה הבריאותי תקין, היא הרתה וגידלה ילד אחד לפחות, עברה לכל היותר 4 לידות ללא סיבוכים, הלידות במועד והילודים במשקל לידה תקין לגיל ההיריון.
 • האם הנושאת נמצאת לפחות שנה ממועד הלידה האחרון כאשר הלידה הייתה לידה רגילה או שנה וחצי לאחר לידה שעברה בניתוח קיסרי.
 • לאם הנושאת אין רישום פלילי ותיקים פליליים פתוחים הנמצאים בהתדיינות בבית משפט.
 • קיימת חוות דעת רפואית בדבר התאמה לתהליך, סעיף 4 (א)(3) לחוק.
 • קיימת הערכה פסיכולוגית בדבר התאמה לתהליך, סעיף 4 (א) (4) לחוק.
 • כל הבדיקות הרפואיות תקינות ע"פ דרישת הוועדה.
 • הבדיקות הרפואיות של בן זוגה של האם הנושאת תקינות ואין לו רישום פלילי.

 

*** יש לציין כי מדובר בעיקרי התנאים מתוך אתר משרד הבריאות של הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים. למידע המלא ניתן להיכנס לאתר בכתובת:

https://www.health.gov.il/Services/Committee/Embryo_Carrying_Agreements/Pages/Surrogacy.aspx

דילוג לתוכן