הקריטריונים על פי הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים

החוק לנשיאת עוברים מיועד לנשים בגיל הפוריות שאינן יכולות להתעבר ולשאת הריון או כי הריון עלול לסכן משמעותית את בריאותן. 

ישנם תנאים מקדימים שנקבעו בחוק ההסכמים לנשיאת עוברים שעל פיהם הועדה רשאית לאשר התאמה לתהליך. להלן עיקרי התנאים:

  • ההורים המיועדים הינם בגירים, תושבי ישראל, סעיף 2(2) לחוק.
  • גיל האם המיועדת לא יעלה על 53 שנים בעת הגשת המסמכים לוועדה ולא יעלה על 54 שנים בעת חתימה על ההסכם לנשיאת עוברים. מצב בריאותם וגילם של בני הזוג יובאו בשיקולי ועדת האישורים בעת בחינת התאמתם לתהליך.
  • קיימת חוות דעת רפואית בדבר התאמת לתהליך, סעיף 4(א)(3) לחוק.
  • קיימת הערכה פסיכולוגית בדבר התאמה לתהליך, סעיף 4 (א)(4) לחוק.
  • ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים לרבות בדבר אפשרויות הורות אחרות סעיף 4 (א)(5) לחוק.

 

***יש לציין כי מדובר בעיקרי התנאים מתוך אתר משרד הבריאות של הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים. למידע המלא ניתן להיכנס לאתר בכתובת:

https://www.health.gov.il/Services/Committee/Embryo_Carrying_Agreements/Pages/Surrogacy.aspx

דילוג לתוכן